สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ.2663
 • ชื่อธุรกิจ
 • พญาไพร
 • ศริสา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • กำแพงเพชร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศริสา เข็มวัน
 • ศริสา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0867815441
 • เบอร์มือถือ
 • 0867815441
 • อีเมล์
 • sarisa_tom@hotmail.com