สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500100112129
 • ชื่อธุรกิจ
 • กาละแมเสวย จิราภรณ์
 • ธัญญ์นภัส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจัดจำหน่ายขนมแปรรูปจากการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Primary GMP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธัญญ์นภัส ภูวณัฐธนารมย์
 • ธัญญ์นภัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0935546651
 • เบอร์มือถือ
 • 0935546651
 • อีเมล์
 • iamminsey@gmail.com