สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1839900105029
 • ชื่อธุรกิจ
 • Southern Energy Systems
 • วณัชชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ และพลังงานทดแทนทุกประเภท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พังงา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วณัชชา รัตนโชติ
 • วณัชชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 098-0455791
 • อีเมล์
 • meen_buibui1@hotmail.co.th