สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0501580020076
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทัศส์ ไทม์ เชียงใหม่
 • ทวีเดช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ภาพวาดศิลปะและนาฬิกาและกรอบรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผข
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทวีเดช วีระกุลลบุตร
 • ทวีเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 061-907-7033
 • อีเมล์
 • touch-times@hotmail.com