สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0507114710179
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรพระนางสามผิว
 • ศรีนวล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 50-2-03747-2-0008
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศรีนวล คัมภีระ
 • ศรีนวล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053451496
 • เบอร์มือถือ
 • 0897566260
 • อีเมล์
 • modmaya@hotmail.com