สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านทิฆัมพร
 • ธนกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าสำเร็จรุปผ้าไหม ผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • otop 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนกร แกล้วกล้า
 • ธนกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053 331160
 • เบอร์มือถือ
 • 0955136029
 • อีเมล์
 • thanakorn_atone@hotmail.com