สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
 • รัชณีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าถักและปลอกหมอนอิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 3 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รัชณีย์ ทองคำ
 • รัชณีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9515977
 • อีเมล์
 • Somsri_104@hotmail.com