สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135556022070
 • นิกร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 35101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตและการส่งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เชื้อเพลิงชีวมวล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ยังไม่มีรับรอง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิกร พรหมคต
 • นิกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-191-4663
 • เบอร์มือถือ
 • 081-558-0223
 • อีเมล์
 • jittaromson@gmail.com