สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125545009425
 • บัญญัติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85500
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
 • สินค้า/บริการ
 • การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมด้านการบริหารคน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • เครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ดร. บัญญัติ บุญญา
 • บัญญัติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029060155
 • เบอร์มือถือ
 • 0815558087
 • อีเมล์
 • banyat12@hotmail.com