สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501900626225
 • ชื่อธุรกิจ
 • แคบหมู เพชรมณี
 • พวงเพชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า อาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • HACCP GMP OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พวงเพชร คันธา
 • พวงเพชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-881318
 • เบอร์มือถือ
 • 086-5445551
 • อีเมล์
 • capmoopetmanee@hotmail.com