สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • P.Design
 • วีระนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้ามัดย้อมและเสื้อผ้าสําเร็จรูปหญิง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081 9603020
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วีระนุช หนูพรหม
 • วีระนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081 9603020
 • เบอร์มือถือ
 • 081 9603020
 • อีเมล์
 • pss_poo@hotmail.com