สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม ธิ-ริน กระเป๋าแก้ว BQB Pockets & Bags)
 • สมชาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า และผลิตภัณฑ์จาก พีวีซี และหนังเทียม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาย เลิศสุรภักดีวงศ์
 • สมชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-8811122
 • อีเมล์
 • bqb_somchai@hotmail.com