สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ศูนย์หัตถกรรมบ้านหนองห้า
 • พิมพ์ประภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของใช้ของตกแต่ง(ไม้สักแกะสลัก)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิมพ์ประภา ปิมภิวงค์
 • พิมพ์ประภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-0633279,090-2796689
 • อีเมล์
 • lion20452@gmail.com