สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0507114846482
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ กานดาดอกไม้กระดาษสา
 • นทอง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นทอง เป็งกาสิทธิื
 • นทอง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053297357
 • เบอร์มือถือ
 • 0965144878
 • อีเมล์
 • papadaflowers2012@hotmail.co.th