สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผ้าทอไทลื้อแม่สาบ
 • ธนพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอไทลื้อเสื้อชาย/เสื้อหญิง,ผ้าซิ่น ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนพร ผุสดี
 • ธนพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0871868614
 • อีเมล์
 • nepenthes_mee@hotmail.co.th