สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0507114814220
 • ชื่อธุรกิจ
 • พลอยรุ่ง (ployrung)
 • พวงพลอย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop, CMB, มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พวงพลอย เจียมสกุล
 • พวงพลอย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-5949964, 089-4298595
 • อีเมล์
 • ployrung2010@gmail.com