สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0517114708400
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านหม่อนฝ้าย
 • สำเนียง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อ/ผ้าถุงผ้าฝ้ายสำเร็จรูปของสภาพบุรุษและสตรี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สำเนียง คำรินทร์
 • สำเนียง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-392981
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6035567
 • อีเมล์
 • mhonfai_chiangmai@hotmail.com