สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต้น-ต่อ 2 And Focus ตุ๊กตาหอม
 • เปรมฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายกรอบรูปไม้ ถ่ายรูปด่วน เข้าเล่ม เคลือบบัตร พิมพ์การ์ด นามบัตร การขายกระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ปากกา ดินสอ ร้านขายปลีกเครื่องหอม ตุ๊กตากลิ่นน้ำหอม กลิ่นการบูน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศรีสะเกษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เปรมฤดี ทวี
 • เปรมฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0833645408
 • อีเมล์
 • kidsada2523@hotmail.com