สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556000645
 • นันทกาญจ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • บริการบัญชีบนระบบคราวด์,บริการวางระบบบัญชี,บริการตรวจสอบบัญชี,บริการวางแผนภาษี,บริการขอใบอนุญาตต่างๆ,จดทะเบียนพาณิชย์,บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • สำนักงานบัญชีคุณภาพ,สำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร,บริษัทที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นันทกาญจ์ ลิ้มเจริญ
 • นันทกาญจ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0987892265
 • อีเมล์
 • contact@scholaraccounting.com