สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505552004545
 • ชุติกาญจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอเซีย เกษตร แฟคทอรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติรุ่งวิไลกุล
 • ชุติกาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053495479
 • เบอร์มือถือ
 • 0882667836
 • อีเมล์
 • nasan155@hotmail.com