สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0845559000526
 • สุธาสินี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เกษตร แสนไร่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46692
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุธาสินี พิทักษ์
 • สุธาสินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0926813111
 • เบอร์มือถือ
 • 0926813111
 • อีเมล์
 • sutasinee28@gmail.com