สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่
 • ธนพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร กระเทียมโทนดอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย./ halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนพร ธาตุอินจันทร์
 • ธนพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053840102
 • เบอร์มือถือ
 • 0834461555
 • อีเมล์
 • Thanaphon.th@hotmail.com