สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205546008197
 • มณีวรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ่อวินค้าวัสดุ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกประเภท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 038-345472
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณีวรรณ ธีรศักดิ์วรกุล
 • มณีวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 038345472
 • เบอร์มือถือ
 • 0818343973
 • อีเมล์
 • maneewan@vir-biz.com