สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105549067799
 • อิศวเรศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที ที เอช เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46433
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 02-463-6563
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อิศวเรศ ตโมนุท
 • อิศวเรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-463-6563
 • เบอร์มือถือ
 • 081-859-5757
 • อีเมล์
 • tthtrading@gmail.com