สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503551000161
 • อาคม 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปีนฟ้า ครีเอชั่น
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 59111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • สินค้า/บริการ
 • จัดงานแสดงสินค้า สัมมนา และออแกนไนซ์เซอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาคม สุวรรณกันธา
 • อาคม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819922952
 • เบอร์มือถือ
 • 0819922952
 • อีเมล์
 • akoms2001@gmail.com