สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • นายกอล์ฟปาท่องโก๋เกลียว
 • อ้อยอัจฉรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปาท่องโก๋สังขยา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อ้อยอัจฉรา แซ่ตั้ง
 • อ้อยอัจฉรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0890620741
 • เบอร์มือถือ
 • 0890620741
 • อีเมล์
 • pratongko@hotmail.com