สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0543555000310
 • สันต์พัชร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พัชรอุตสาหกรรมไม้
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 38300
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สันต์พัชร หอวิจิตร์
 • สันต์พัชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054-660339
 • เบอร์มือถือ
 • 097-9392878
 • อีเมล์
 • phatchara.ltd@gmail.com