สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546117833
 • ชนภัทท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รสสยาม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46316
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
 • สินค้า/บริการ
 • แกงสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • HACCP, GMP, TTM, HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนภัทท์ จันทรุเบกษา
 • ชนภัทท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 023221706
 • เบอร์มือถือ
 • 0814060060
 • อีเมล์
 • c.chandrubeksa@gmail.com