สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557132073
 • ชนะ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อัลติเมท ซัคเซส พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • สัมมนา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • 026826656
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนะ วนิชพันธุ์
 • ชนะ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 026826656
 • เบอร์มือถือ
 • 0940395629
 • อีเมล์
 • chana@ultimatesuccesspartners.com