สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125558026773
 • อานันท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แอร์พอเทลล์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49323
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
 • สินค้า/บริการ
 • บริการรับฝาก ขนส่งสัมภาระ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง
 • อานันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0994155525
 • อีเมล์
 • ananhoh@outlook.com