สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525557000653
 • ชนาธิป 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดฟไซน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62011
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
 • สินค้า/บริการ
 • เว็บและแอปพลิเคชัน โปรเจคชันแมปปิ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนาธิป ตรงปัญญาโชติ
 • ชนาธิป 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0856261427
 • เบอร์มือถือ
 • 0856261427
 • อีเมล์
 • l2esforu@gmail.com