สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554045633
 • สุนทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ-ลิสท์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าส่งเครื่องมือซ่อมบำรุงโรงงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 02-316-4108-10
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุนทร เลาหพัฒนวงศ์
 • สุนทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0814429848
 • อีเมล์
 • soontornalist@hotmail.com