สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0573539001935
 • อำนวย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คงการค้า
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46316
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายของกิน-ของใช้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อำนวย รัตนไพบูลย์เจริญ
 • อำนวย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0846107797
 • เบอร์มือถือ
 • 0846107797
 • อีเมล์
 • lukenice@hotmail.com