สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สำนักงานบัญชี ทีเอ็น แอคเคาท์
 • ตรีนุช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ตรีนุช บูรณะสมบัติกุล
 • ตรีนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034910238
 • เบอร์มือถือ
 • 0824528880
 • อีเมล์
 • treenuch.acc23@gmail.com