สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0611570060015
 • ชื่อธุรกิจ
 • "พี่หน่อย" กะหรี่ปั๊บงาดำ
 • ทิพวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะหรี่ปั๊บงาดำ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM ผ่านกรมควบคุมโรคระดับ ดี
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ทิพวัลย์ อภิวรรณ์
 • ทิพวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056539442
 • เบอร์มือถือ
 • 0895682553
 • อีเมล์
 • thippawan.noy@hotmail.com