สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุประวีณ์
 • สุประวีณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตกระเป๋าผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุประวีณ์ ฉัตรมาลีรัตน์
 • สุประวีณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863384226
 • เบอร์มือถือ
 • 0863384226
 • อีเมล์
 • ployroong_m@hotmail.com