สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0617114804720
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรรูปผ้าทอ
 • นาฎน้อย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุดปกผ้าทอมือ ที่ใส่กระดาษทิชชูผ้าทอมือ นาฬิกาผ้าทอมือ เนกไทผ้าทอมือ โถดินเผาหุ้มผ้าทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นาฎน้อย เชื้อฉ่ำหลวง
 • นาฎน้อย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-3757917
 • อีเมล์
 • Homhoose@gmail.com