สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0615558000133
 • ธีรภัทร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กรีนโกรท ออร์แกนิค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10309
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตสินค้าเกษตรอาหารแปรรูป สุขภาพและความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP ,Organic Thailand ,IFOAM ,EU ,NOP,GMP,อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธีรภัทร เทพพันธ์
 • ธีรภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056040204
 • เบอร์มือถือ
 • 0863246400
 • อีเมล์
 • trptp@hotmail.com