สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125556017025
 • ธนศิษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • คุมะ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46322
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มน้ำผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0819264732 ; 028119859 ; 0896956089
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนศิษฐ์ อภิฉัตรธัชพงศ์
 • ธนศิษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028119859
 • เบอร์มือถือ
 • 0896956089
 • อีเมล์
 • t.apichatt@hotmail.com