สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอนไซน์มหัศจรรย์จากสับปะรด
 • ชยอร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เอนไซน์จากสับปะรด,น้ำธัญพืช 9 ชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เครื่องหมายฮาลาล และเครื่องหมาย อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชยอร ช้างขาว
 • ชยอร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 098-6898430
 • อีเมล์
 • yui.chayaon@gmail.com