สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0675548000033
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง
 • สินค้า/บริการ
 • มะขามอบแห้งแกะเมล็ด/มะขามแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP, HACCP, HALAL, OTOP, GI, GAP, Green Industry
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยวัฒน์ ศรีเทศ
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056-741222
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4310801
 • อีเมล์
 • ninetamarind@gmail.com