สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135556022142
 • พูลศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีพีเอ็น กรุ๊ป (1968) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46612
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0924053344
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พูลศักดิ์ ไชยศิริวัฒนะกุล
 • พูลศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0924053344
 • เบอร์มือถือ
 • 0924053344
 • อีเมล์
 • phunsakc@yahoo.com