สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 436010310014
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
 • สุวภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวผงชงดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP, อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุวภัทร สิทธิวงศ์
 • สุวภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897109194
 • เบอร์มือถือ
 • 0854192489
 • อีเมล์
 • gonkham368@gmail.com