สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0195556000955
 • ดำรง 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62022
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO/IEC 29110
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำรง สังวาลรัตน์
 • ดำรง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020066699
 • เบอร์มือถือ
 • 0994891212
 • อีเมล์
 • damrong@12gold.net