สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3569900175794
 • ชื่อธุรกิจ
 • วงษ์พาณิชย์
 • โกวิท 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Iso14001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โกวิท ไชยเมือง
 • โกวิท 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054454212
 • เบอร์มือถือ
 • 0869111192
 • อีเมล์
 • HS4CBH@Hotmail.com