สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวปลีกล้วยบ้านแพมบก
 • ปริญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มหัวปลีกล้วย100% บรรจุในซองชาตราคุณย่า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP , อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปริญญา มโนวงศ์
 • ปริญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-491031
 • เบอร์มือถือ
 • 087-1742527
 • อีเมล์
 • p_boy101@hotmail.com