สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3260400102202
 • ชื่อธุรกิจ
 • อีทแอนด์อาร์ต
 • นิยม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านกาแฟสด สเต็ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิยม ธรรมเจริญ
 • นิยม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 037391054
 • เบอร์มือถือ
 • 099-291-9555
 • อีเมล์
 • tomniyom28@gmail.com