สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มบ้านกะลา
 • ณัฏฐวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ทำจากกะลา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฏฐวัฒน์ ชาวป่า
 • ณัฏฐวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0879991378
 • เบอร์มือถือ
 • 0983131556
 • อีเมล์
 • nchaowap@gmail.com