สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แฮปปี้เนสโมเดล
 • นัทธ์ยมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตุ๊กตาปั้นพาสุข ปั้นตุ๊กตาจากภาพถ่าย ปั้นงานตามออเดอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0969476339
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นัทธ์ยมล พาชูสุข
 • นัทธ์ยมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0969476339
 • อีเมล์
 • nadyamon.p@gmail.com