สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมสนอง
 • สมคิด 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดอกไม้ประดิษฐ์และเสื้อคอกระเช้าลูกไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมคิด คารมภ์สม
 • สมคิด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817759433
 • อีเมล์
 • lb_ops@moc.go.th